Kulttuuri 75


Yleistä.
Seura tulee noudattamaan samaa periaatetta kuin tähänkin asti, ylläpitämään suomalaista ja ruotsinsuomalaista kultturiperinnettä. Boråsin kaupungin hallintoalueeseen liittymisen myötä tulleiden etujen valvominen ja niiden toteuttaminen vaatii erikoisesti, että paikkakunnan eri suomalaisjärjästöt yhteisvoimin pitävät huolta siitä, että kunnassamme noudatetaan valtiopäivien päätöstä.  Meidän tehtävänämme on muistuttaa tästä kunnan virkailijoita ja päätösten tekijöitä.

Yhdistyksesämme on ollut myönteinen jäsenkehitys, mutta pandemian vaikutus tuntuu edelleen.Keskitymme edelleen jäsenhankintaan tulevien vuosien aikana että saisimme mukaan myös ne jäsenet,jotka ovat "corona-aikana"jääneet pois toiminnoistamme. On muistettava myös jäsenhuolto, ei riitä että on suuri jäsenmäärä, vaan on saatava kaikille mielekkäitä ja kehittäviä toiminta- ja harrastusmuotoja jäsenien säilyttämiseksi. On erittäin tärkeää saada ruotsinsuomalaiset RSKL:n yhteyteen. Voimakas liitto-, vahva vaikuttaja.

Kulttuuri. 
Tulevan vuoden toimintaa jatketaan entisin muodoin, opinto- ja harrastustoimintana. Toiminta jatkuu perinteellisillä kulttuurialoilla, joita ovat: kuoro, käsityöt, porsliini- ja taidemaalaus sekä eläkeläistoiminta ja karaoke.
Yritetään kehitellä myös uusia toimintamuotoja, koska toiminta on yksi jäsenten viihtymisen kannalta tärkeä asia. Lapsitoiminta on tyrehtynyt ja olisi erittäin tärkeää,ettäPikku-Muskarit ja Askarit eli mukulat jatkavat toimintaansa ja toivomme kehittymistä sen ymparillä.Kantapääkahvila on tullut kutojien tilalle.Miesten ruuanlaittokurssia herätetään uudelleen henkiin.
 Myös erilaisia esitelmiä ja luentoja on vuoden tavoitteena.
Teatterimatkoja samoin kun kirjailijavierailuja kehitellään edelleen.Kirpputorin järjestämistä ajatellaan jonakin viikonloppuna.


Liikunta.  
Seura tulee olemaan aktiivisesti mukana liikunnan edistämisessä ja harrastamisessa, erikoisesti nyt, kun yhteiskunnan päättäjät ovat huomanneet liikunnan tärkeyden  kaikenpuolisen hyvinvoinnin edellytyksenä. Vuoden aikana tulisi saada joku liikuntaryhmä toimimaan. Tulemme järjestämään erillaisia terveyttä edistäviä luentoja. Jatkamme edelleen hyvinvointi- ja kasvisruokakursseja.

. Talous
Talouden hoito tulojen osalta on aatteellisten yhteisöjen vaikeampia tehtäviä. Toiminnan rahoittamisessa on ensisijaisesti pyrittävä ylläpitämään tähänastisia tulojen hankintamuotoja: Kurssitoiminta, markkinat, myyjäiset, tanssit, arpajaiset jne. ovat yhdistyksemme välttämättömiä tulolähteitä. Boråsin kaupungilta saatava vuokraavustus on hyvin tärkeä toimitilojemme ylläpitämisen kannalta. Pyrimme olemaan silmät auki kaikkien mahdollisten avustuksien ja määrärahojen suhteen.

Tiedotus.

isessa jäsenille tulemme käyttämään kaikkia käytössä olevi kanavia, joista mainittakoon: Ruotsin Suomalainen, Uutisviikko, ja Radio SisuSampo. Lisäksi tiedotamme myös jäsenkirjeillä ja ilmoitustaululla.Seuran kotisivu on tärkeä tiedoituslähde.